KALENDARIUM

Publikacja jednostkowego raportu okresowego za IV kwartał 2016 r. – 14. luty 2017 r.

Publikacja jednostkowego raportu okresowego za I kwartał 2017 r. – 08. maj 2017 r.

Publikacja jednostkowego raportu okresowego za II kwartał 2017 r. – 09. sierpień 2017 r.

Publikacja jednostkowego raportu okresowego za III kwartał 2017 r. – 14. listopad 2017 r.

Publikacja jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2016 – 19. maja 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Median Polska S.A. – 27.06.2017 r.

 

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

 

OKRESY ZAMKNIĘTE W 2017 ROKU:


1) od 15.01.2017 do 14.02.2017 r.

2) od 08.04.2017 do 08.05.2017 r.

3) od 19.04.2017 do 19.05.2017 r.

5) od 10.07.2017 do 09.08.2017 r.

6) od 15.10.2017 do 14.11.2017 r.