RAPORTY ROCZNE

ROK 2017

Raport okresowy za 2017 rok

Opinia i raport biegłego rewidenta

ROK 2016

Raport okresowy za 2016 rok

Opinia i raport biegłego rewidenta

ROK 2015

Raport okresowy za 2015 rok

Opinia i raport biegłego rewidenta

 ROK 2014

Raport okresowy za 2014 rok

Opinia i raport biegłego rewidenta

ROK 2013

Raport okresowy za 2013 rok

Opinia i raport biegłego rewidenta

 ROK 2012

Raport okresowy za 2012 rok

Opinia i raport biegłego rewidenta

ROK 2011

Raport okresowy za 2011 rok

Opinia i raport biegłego rewidenta