WŁADZE

ZARZĄD:

Tomasz Serafin – Prezes Zarządu

RADA NADZORCZA:

Marek Ilukowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Ewa Paluch – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Martyna Serafin – Członek Rady Nadzorczej

Marcin Wilk – Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Kazanecki – Członek Rady Nadzorczej